Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 20 juni 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm rätten att använda 90-konto PG 900373-2 på grund av att stiftelsen inte har betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

Ge en gåva