Insamlingsstiftelsen för IVF

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juni 2020 att frånta Insamlingsstiftelsen för IVF rätten att inneha 90-konto PG 900643-8, BG 900-6438 och Swish nr 9006438 på grund av att organisationen inte inkommit med räkenskaper för 2019 och inte heller betalat årsavgiften.

Ge en gåva

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen för IVF

År2018
Totala intäkter (tkr)27
Eget kapital (tkr)9
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)67%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%