Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 5 april 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen Handikappades Rekreation rätten att använda 90-kontoPG 901137-0 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

Ge en gåva