Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF)

040-306660 www.msfonden.se info@msfonden.se

Stiftelsens syfte är att tillgodose ett allmänintresse av att MS-patienter får tillgång till kvalificerad träning/rehabilitering/rekreation inom och utom landet, att information och kunskap avseende resor (resmål, tillgänglighet, lämplighet, möjlighet till rehabilitering, egen träning m.m) kan göras tillgänglig för den enskilde MS-patienten, att öka förståelsen och kunskapen kring MS i samhället, att skapa utbildning och information om MS, att ge bidrag till forskning kring MS.

Ge en gåva

BG:
900-1389

Swish:
9001389

Org nr:
802425-4131

90-konto sedan:
2008

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF)

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)408330804
Eget kapital (tkr)659788529
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%