Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias Barnsjukhus

031-3438089 www.glädjeläker.se info@barnsjukhuset.nu

Stiftelsens ändamål är att främja barns vård vid Drottning Silvias barnsjukhus. Stiftelsen ska stödja särskilt trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Stöd kan lämnas till barnen och deras föräldrar i anslutning till vården. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning lämnas till anställda och personalgruppen inom barnsjukhuset.

Ge en gåva

PG:
900834-3,
900840-0

BG:
900-8343
900-8400

Swish:
9008343

Org nr:
857209-4004

90-konto sedan:
2001

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias Barnsjukhus

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 4633 3339 933
Eget kapital (tkr)154519354526
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%