Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige

08-511 612 00 www.diabeteswellness.se info@diabeteswellness.se

Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskap om förekomsten av, orsaken till och behandlingen av diabetes och därmed liknande samt besläktade sjukdomar. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes samt, efter behovsprövning, bistå diabetesforskning.

Ge en gåva

PG:
900116-5

BG:
900-1165

Swish:
9001165

Org nr:
802425-2218

90-konto sedan:
2007

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)53 15655 75167 140
Eget kapital (tkr)265692919429508
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%