Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 17 maj 2022 att frånta Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia rätten att använda 90-konto PG 900632-1 samt Swishnr 9006321.

Stiftelsen har inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll eller i övrigt följt våra föreskrifter.

Ge en gåva

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia

År2018 2019 2020
Totala intäkter (tkr)1042269
Eget kapital (tkr)978796
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)187%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)31%