Insamlingsstiftelsen Delfinforskning

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 30 oktober 2008 att frånta Insamlingsstiftelsen Delfinforskning rätten att använda 90-kontona PG 900135-5 och BG 900-1355 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

Ge en gåva