Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

073-376 56 31 www.chickasminnesfond.se info@chickasminnesfond.se

Stiftelsen har till ändamål att samla in medel i syfte att lämna ekonomiskt stöd samt rådgivning för djurskyddsinsatser till hjälp för huvudsakligen veterinära insatser åt familjedjur i Sverige.

Ge en gåva

PG:
900636-2

BG:
900-6362

Swish:
9006362

Org nr:
802480-4810

90-konto sedan:
2018

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)82114223
Eget kapital (tkr)352310365
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)106%