Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden

08-345990 www.cancerochallergifonden.se info@cancerochallergifonden.se

Stiftelsen ändamål ska vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

Ge en gåva

PG:
900353-4 (För OCR inbetalningar),
900360-9

BG:
900-3609

Swish:
9003609

Org nr:
802407-4125

90-konto sedan:
2013

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10 48811 0769 534
Eget kapital (tkr)828585017683
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%