Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni

Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni har den 4 januari 2021 avslutat sina 90-konton PG 900615-6, 900642-0 och BG 900-6156, 900-6420 samt swishnummer 9006156.

Ge en gåva

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni

År2018 2019
Totala intäkter (tkr)71143
Eget kapital (tkr)1619
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)30%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)69%