Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

036-377900 www.barnsamariten.se info@barnsamariten.se

Stiftelsen har till ändamål att informera om orsakerna till barnmisshandel, bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen, lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmateriel etc, på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barns rättigheter i samhället.

Ge en gåva

PG:
901130-5

BG:
901-1305

Swish:
9011305

Org nr:
862000-4344

90-konto sedan:
1995

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7 7618 2758 643
Eget kapital (tkr)324738503381
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%