Insamlingsstiftelsen Ankaret

0505-59 50 50 www.ankarstiftelsen.se info@ankarstiftelsen.se

Stiftelsens huvudändamål är att främja socialt arbete och internationell hjälpverksamhet. Målgrupper är, i första hand, barn åldringar, sjuka och handikappade. Medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten eller livstids donationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för ovan angivet ändamål. Stiftelsen kan även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder men efter prövning från fall till fall även på annat håll.

Ge en gåva

PG:
901401-0

BG:
901-4010

Swish:
9014010

Org nr:
875002-7800

90-konto sedan:
1997

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Ankaret

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10 97010 93114 013
Eget kapital (tkr)179410762296
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%