Insamlingsstiftelsen Anders Gernandts Minnesfond

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 augusti 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Anders Gernandts Minnesfond rätten att använda 90-kontona PG 901530-6 och BG 901-5306 eftersom insamlingsstiftelsen gått i konkurs.

Ge en gåva