Insamlingsföreningen Kinondo Support

070-860 47 09 www.kinondosupport.weebly.com kinondoaid@gmail.com

Föreningen skall bidra till det välgörenhetsarbete som Kinondo Kwetu Trust Fund bedriver i Södra Kenya. Arbetet inriktar sig främst på den verksamhet som Kinondo Kwetu Clinic och Kinondo Primary School bedriver, samt att ge finansiellt stöd till medellösa elevers och studenters studier. Kinondo Kwetu Clinic drivs av Kinodo Kwetu Trust Fund och dess verksamhat inriktar sig främst på hälsovård och information, förlossningar, behandling av patienter med HIV och tuberkulos, bekämpning av malaria och barns välfärd. Kinindo Primary School är en statlig skola för klass 0-8. Fonden stödjer skolan genom att bistå med medel för att anställa extra lärare och till att förbättra skolmiljön.

Ge en gåva

PG:
900368-2

BG:
900-3682

Org nr:
802462-1453

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Insamlingsföreningen Kinondo Support

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 5781 3463 127
Eget kapital (tkr)325626403799
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%