Ingenjörer utan Gränser

070-575 64 37 sv.ewb-swe.org/ info@ewb-swe.org

Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet som med teknik och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens vill -bidra till en kreativ och uthållig uppbyggnad och kunskapsöverföring genom fältprojekt i samarbete med grupper i resurssvaga samhällen, -bidra till ingenjörers kompetens, reflektion och medvetenhet gällande tvärvetenskapliga och etiska frågeställningar, -bidra till att ungdom och allmänhet får en bättre förståelse av vad ingenjörsyrket innebär av social gemenskap, kreativitet och etik och hur det är att studera till ingenjör.

Ge en gåva

PG:
900684-2

BG:
900-6842

Swish:
9006842

Org nr:
802416-4280

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för Ingenjörer utan Gränser

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 8974 7524 942
Eget kapital (tkr)293635143707
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)34%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)63%