IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner

046-32 99 30 www.imsweden.org info@imsweden.org

Föreningens uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap genom såväl internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig integration, fair trade och global hållbar samhällsutveckling. IM värnar om medmänsklighet och utgår från de mänskliga rättigheterna. IM har ett inkluderande synsätt som innebär avståndstagande från alla former av diskriminering.

Ge en gåva

PG:
900288-2,
900706-3,
901703-9

BG:
900-7063
901-7039

Swish:
9007063

Org nr:
845000-0768

90-konto sedan:
1972

Nyckeltal för IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)137 155146 050132 819
Eget kapital (tkr)117086143998146633
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%