IFIC – Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 13 juli 2011 att frånta IFIC – Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning rätten att använda 90-kontona PG 900214-8 och BG 900-2148 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med någon komplett delårsrapport.

Ge en gåva