Ideella Föreningen Situation Stockholm

Föreningen har på egen begäran den 5 december 2014 avslutat sitt 90-konto PG 901919-1.

Ge en gåva