Ideella föreningen Hjälpfonden

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 december 2006 att frånta Ideella föreningen Hjälpfonden rätten att använda 90-kontona PG 900947-3 ochBG 900-9473 på grund av att föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

Ge en gåva