Ideella Föreningen En Frisk Generation

08-21 21 14 www.enfriskgeneration.se info@enfriskgeneration.se

Föreningen har till ändamål är att bidra till barns fysiska och psykiska välmående samt sociala omsorg genom att utveckla, offentliggöra och implementera fungerande metoder för att främja folkhälsa och social delaktighet där behoven är som störst. Föreningen ska med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller indirekt främja det angivna ändamålet genom att anordna och testa olika såväl fysiska som sociala aktiviteter för familjer med barn främst i åldrarna 4-16 år.

Ge en gåva

PG:
900755-0

Swish:
9007550

Org nr:
802526-9443

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Ideella Föreningen En Frisk Generation

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)786410 140
Eget kapital (tkr)9071030
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%