Hundar Utan Hem

076 139 04 29 www.hundarutanhem.se info@hundarutanhem.se

Föreningens ändamål är

Att förmedla hemlösa hundar och granska de nya hem som hundarna placeras i.

Att stödja och bedriva projekt och utbildning som verkar för att minska antalet hemlösa hundar.

Att utbilda och höja människors medvetande om hundar och deras behov.

Att genom opinionsbildande och politisk påverkan stifta och förbättra djurskyddslagar.

Ge en gåva

PG:
900848-3

BG:
900-8483

Org nr:
802432-7630

90-konto sedan:
2023