Humana Sverige, Miljö & Biståndsförening

0171-463810 www.humanasverige.se humana@humanasverige.se

Föreningens ändamål är att på humanistisk och solidarisk grund arbeta med att samla in och överföra kapital, varor, tjänster och kunskap från områden där det finns överflöd till områden där det råder brist. Detta gör föreningen genom att: stödja bärkraftiga utvecklingsprogram i Afrika, Asien, Syd och Mellan-Amerika, ge katastrofhjälp samt att främja rättvis fördelning av jordens resurser.

HUMANA Sverige stödjer i huvudsak projekt knutna till våra samarbetsorganisationer inom ”The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement”.  Bärkraftig utveckling skapas genom att prioritera utbildning, förebyggande hälsovård, utveckling av småskaligt lantbruk för matvarusäkerhet samt bedriva projekt och program som är lokalt förankrade och med globalt perspektiv. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en hållbar utveckling, därför är insamling av textilier, kläder och skor och försäljning av second hand kläder en väsentlig del av föreningens verksamhet.

HUMANA Sverige, Miljö- & Biståndsförening ser som sin uppgift att:

  • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv
  • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar med dessa stora utmaningar.
  • Bidra till ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.

Ge en gåva

PG:
900814-5

BG:
900-8145

Org nr:
822001-5930