Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

070-751 44 67 www.hrw.org/sv/about/get-local/sweden sweden@hrw.org

Styiftelsen har till ändamål att direkt, och/eller indirekt genom den ideella organisationen HUMAN RIGHTS WATCH, Inc.,(”HRW”), värna om mänskliga rättigheter, innefattande bl.a.; att värna om rättigheterna för människor runt om i världen, såväl i krigstid som i fredstid, genom att samla in information om övergrepp, offentliggöra resultaten och använda information för att försöka få övergreppen att upphöra och för att förhindra framtida övergrepp; och att utföra andra aktiviteter inom utbildning, religion, välgörenhet och vetskap för detta ändamål.

Ge en gåva

PG:
900454-0

BG:
900-4540

Swish:
9004540

Org nr:
802478-1885

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)21 73432 27447 233
Eget kapital (tkr)220418256352
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%