Hörselskadades Riksförbund

08-457 55 00 www.hrf.se hrf@hrf.se

Riksförbundets ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt våra medborgerliga fri- och rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden, att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskadekunskap och fungerande kommunikation, att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap, att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar våra intressen, att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss, att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna, att verka för att förebygga hörselskador, att samverka med andra organisationer som arbetar för funktionshindrades intressen såväl inom som utom landet.

Ge en gåva

PG:
900073-8 (För OCR inbetalningar),
900314-6

BG:
900-0738

Swish:
9000738

Org nr:
802004-4510

90-konto sedan:
1966

Nyckeltal för Hörselskadades Riksförbund

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)63 43960 95664 304
Eget kapital (tkr)319453023527475
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%