Hjärtebarnsfonden

08-442 46 50 www.hjartebarnsfonden.se info@hjartebarnsfonden.se

Hjärtebarnsfonden är en handikapp-politisk intresseorganisation som har till uppgift att utöva verksamhet med ledning av förbundskongressen antagna målsättningsprogram att arbeta för medlemmarnas intresse och därmed verka för att aktivt stödja och skapa kontakt mellan personer med medfött, eller under barndomen förvärvat, hjärtfel och/eller deras familjer, att förbättra villkoren för personer med medfött, eller under barndom förvärvat, hjärtfel och/eller deras familjer, att sprida kunskap och information avseende livssituationen för personer med medfött, eller under barndomen förvärvat, hjärtfel och/eller deras familjer.

Ge en gåva

PG:
900587-7

BG:
900-5877

Swish:
9005877

Org nr:
802013-1952

90-konto sedan:
1993

Nyckeltal för Hjärtebarnsfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10 93812 57812 886
Eget kapital (tkr)782667796688
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%