Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar

08-566 24 200 www.hjart-lungfonden.se info@hjart-lungfonden.se

Föreningen har till uppgift att med till buds stående medel verka för bekämpandet av tuberkulos, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar samt att informera om dess sjukdomar.

Ge en gåva

PG:
909102-6,
909192-7

BG:
909-1927

Swish:
9091927

Org nr:
802006-0763

90-konto sedan:
1991

Nyckeltal för Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)457 769515 039447 281
Eget kapital (tkr)155569519889431543408
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%