Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

08-447 45 30 www.hjarnkraft.se info@hjarnkraft.se

Förbundets syfte är att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador, att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, att stimulera till förebyggande åtgärder, att stimulera forskning och utveckling.

Ge en gåva

PG:
900507-5

BG:
900-5075

Swish:
9005075

Org nr:
802013-5227

90-konto sedan:
2003

Nyckeltal för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 6264 9326 281
Eget kapital (tkr)140917831725
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%