Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

070-755 69 34 www.helpkurdistan.se info@helpkurdistan.se

Stiftelsens ändamål är att oberoende politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas bestämmelser om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, bättre hälsa och utbildning i samtliga delar av Kurdistan.

Ge en gåva

PG:
900465-6

BG:
900-4656

Swish:
9004656

Org nr:
802478-2842

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)284507298
Eget kapital (tkr)247279286
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%