Hela Människan

079-073 90 61 www.helamanniskan.se info@helamanniskan.se

Föreningens ändamål är att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild, genomföra, skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Föreningen verkar  genom diakonal handling, mobilisering, handling och opinionsbildning. Föreningen ska fungera som ett socialt nätverk för socialt arbete på kristen grund och utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan.

Ge en gåva

BG:
903-2160

Swish:
9032160

Org nr:
802000-6394

90-konto sedan:
1947

Nyckeltal för Hela Människan

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)12 50916 91130 803
Eget kapital (tkr)302082800431408
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%