Gunnar, Arvid, Elisabeth Nilssons Cancerstiftelse för bekämpning av cancersjukdomar

Stiftelsen har på egen begäran den 19 december 2014 avslutat sitt 90-konto PG 900773-3.

Ge en gåva