Goda Nyheter – för livet

019-24 50 75 www.godanyheter.org info@godanyheter.org

Föreningens uppgift är att vinna människor för Herren Jesus Kristus genom egna arbetsinsatser och ekonomiskt stöd, personligt vittnande, att dela ut och placera Bibeln – Guds Heliga ord – eller delar därav, i enlighet med fastställt utdelningsprogram.

Ge en gåva

PG:
900908-5

BG:
900-9085

Swish:
9009085

Org nr:
802002-7762

90-konto sedan:
1992

Nyckeltal för Goda Nyheter – för livet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5 4095 4066 835
Eget kapital (tkr)218882120921491
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)108%