Global Action Sverige

Föreningen har på egen begäran den 12 mars 2014 avslutat sitt 90-konto PG 900068-8.

Ge en gåva