Givande Hand

070-576 91 81 www.givandehand.se info@givandehand.se

Föreningens ändamål är att bedriva humanitärt bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med. Projekten kommer att vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål: Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon, Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer, Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd, Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad, Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.

Ge en gåva

PG:
900749-3

BG:
900-7493

Swish:
9007493

Org nr:
802526-3420

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Givande Hand

År2021 2021 2021 2021 2022
Totala intäkter (tkr)649649649649619
Eget kapital (tkr)58585858113
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%