Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning

070-273 31 92 www.geriatriskafonden.se ordforande@geriatriskafonden.se

Stiftelsen ändamål är att stödja medicinsk forskning som syftar till att förebygga åldrandets sjuldomar. Stödet ska huvudsakligen riktas till forskning som bedrivs vid Institutionen för Geriatrik och Institutionen för Medicin vid Uppsala Universitet.

Ge en gåva

PG:
900495-3

BG:
900-4953

Swish:
9004953

Org nr:
817602-8457

90-konto sedan:
1991

Nyckeltal för Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)269553303
Eget kapital (tkr)846990199114
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)42%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)170%