Gelinstiftelsen

031-338 01 08 www.gelinstiftelsen.se kontakt@gelinstiftelsen.se

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.

Ge en gåva

PG:
900751-9

BG:
900-7519

Swish:
9007519

Org nr:
857204-1682

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Gelinstiftelsen

År2021 2021 2021 2021 2022
Totala intäkter (tkr)227227227227398
Eget kapital (tkr)9 5789 578995788193
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)174%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)26%