Fyrbåksexpressen

Fyrbåksexpressen har den 13 januari 2022 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900638-8, Bg 900-6388 samt Swish nr 9006388.

Ge en gåva

PG:

BG:

Swish:

90-konto sedan:
2018

Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

År2018 2019 2020
Totala intäkter (tkr)13916484
Eget kapital (tkr)373434
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%