FVBU, Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar

Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar/FVBU har den 26 april 2024 på egen begäran avslutat sitt 90-konto PG 900413-6.

Ge en gåva

Swish:
9004136

Org nr:
825000-6197

Nyckeltal för FVBU, Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)50 75662 83772 107
Eget kapital (tkr)314213369834982
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%