Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

010-614 55 43 www.frubertakampradsstiftelse.se info@frubertakampradsstiftelse.se

Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund.
Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, ska stöd kunna lämnas till annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad.
Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning.

Ge en gåva

PG:
900703-0

BG:
900-7030

Swish:
9007030

Org nr:
829000-8088

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)56 62258 98970 839
Eget kapital (tkr)198578183819174582
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)125%