From One To Another

073-233 00 39 www.fromonetoanother.se info@fromonetoanother.se

Föreningen har som ändamål att i Östafrika, företrädesvis Kenya, bedriva ideell verksamhet i syfte att främja alla flickors lika rätt till utbildning. Detta sker genom utbildningsstipendier till flickor och kunskapsstärkande aktiviteter gentemot deras mödrar via etablering av kvinnocenter i valda utvecklingsländer. På så sätt bygger FOTA kapacitet, motivation och kunskap för utvecklingen av ett mer jämställt och hållbart samhälle. Målet är att de kunskapskedjor som etableras skapar förutsättningar för spridningseffekter som positivt bidrar till en hållbar utveckling för det omgivande samhället – From One To Another.

Ge en gåva

PG:
900583-6

BG:
900-5836

Swish:
9005836

Org nr:
802469-5424

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för From One To Another

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)378683992
Eget kapital (tkr)770548462
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%