Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

08-20 72 14 www.friskfri.se info@friskfri.se

Föreningens ändamål är att ge stöd till personer med ätstörningar, till personer i riskzonen och till närstående, att sprida kunskap och arbeta förebyggande och med ett hälsofrämjande syfte, samt arbeta intressepolitiskt för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och behandla ätstörningar.

Ge en gåva

PG:
900087-8

BG:
900-0878

Swish:
9000878

Org nr:
802012-8925

90-konto sedan:
2006

Nyckeltal för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7 1247 9329 115
Eget kapital (tkr)168819831982
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%