Friluftsfrämjandet

08-447 44 40 www.friluftsframjandet.se info@friluftsframjandet.se

Riksorganisationen har till ändamål att främja en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje. Riksorganisationen arbetar för detta syfte genom att organisera och arrangera friluftsliv för vuxna, ungdomar och barn, utbilda ledare och funktionärer för verksamheten, bedriva information och upplysningsverksamhet rörande friluftsliv, verka för ändamålsenlig utrustning för friluftsliv, värna allemansrätten, verka för god friluftsmiljö och biträda vid skapandet av friluftsområden och anläggningar, samarbeta med myndigheter och organisationer och vidta åtgärder i övrigt som kan gagna friluftslivets utveckling.

Ge en gåva

PG:
900176-9

Swish:

Org nr:
802003-0303

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Friluftsfrämjandet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)127 879137 446168 354
Eget kapital (tkr)296193299228143
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%