Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour

073-330 30 28 www.freezonen.se info@freezonen.se

Föreningen har till ändamål att bedriva rådgivning, hjälp och stödverksamhet till våldsutsatta individer, med fokus är på våld mot kvinnor och flickor och särskilt utsatta grupper som drabbas av våld i nära relationer och hedersvåld. Föreningen bedriver förebyggande arbete, opinionsbildning med särskilt fokus på frågor om mäns våld mot kvinnor och hedersvåld. Föreningen arbetar för ett jämställt samhälle free från våld och brott.

Ge en gåva

PG:
900712-1

BG:
900-7121

Swish:
9007121

Org nr:
848001-1843

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)196631472763
Eget kapital (tkr)150463790
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%