Fredens Hus

018-500008 www.fredenshus.se info@fredenshus.se

Föreningens ändamål är att samla och förmedla kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering.

Ge en gåva

PG:
900790-7

BG:
900-7907

Org nr:
802416-0262

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Fredens Hus

År2022
Totala intäkter (tkr)6 399
Eget kapital (tkr)1216
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%