Frälsningsarmén

08-562 282 00 www.fralsningsarmen.se info@fralsningsarmen.se

Samfundet har som ändamål att befrämja evangeliskt och socialt arbete i Sverige, med syfte att göra Jesus Kristus känd för alla. Samfundet ingår i The Salvation Army’s internationella organisation och står även under dess regelsystem. Samfundets social verksamhet sker i huvudsak inom dess socialtjänst.

Ge en gåva

PG:
900480-5,
900062-1,
900699-0

BG:
900-4805

Swish:
9004805

Org nr:
802006-1688

90-konto sedan:
1944

Nyckeltal för Frälsningsarmén

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)402 840464 051464 829
Eget kapital (tkr)650063679565659235
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%