Forska Lund – Insamlingsstiftelsen för främjandet av forskning & utveckling inom Lunds Universitet

StiftelsenForska Lund – Insamlingsstiftelsen för främjandet av forskning & utveckling inom Lunds Universitet har på egen begäran den 12 december 2012 avslutat sina 90-konton PG 900188-4 och BG 900-1884.

Ge en gåva