Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper

070-558 20 48 www.gnosjohjalper.se ekonomi@gnosjohjalper.se

Föreningen är en stödförening för hjälpprojekt i första hand i Lettland och i andra hand i andra länder.

Ge en gåva

PG:
900605-7

Swish:
9006057

Org nr:
828000-9948

90-konto sedan:
2001

Nyckeltal för Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 3634 5565 600
Eget kapital (tkr)583753155516
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)102%