Föreningen Yari

Svensk Insamlingskontroll har den 19 november 2021 beslutat att frånta Föreningen Yari rätten att inneha 90-konto PG 900032-4 och BG 900-0324 samt Swish-nummer 9000324 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

Ge en gåva

Nyckeltal för Föreningen Yari

År2018 2019 2020
Totala intäkter (tkr)16552 0741 498
Eget kapital (tkr)87418751954
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%