Föreningen Städa Sverige

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Föreningen Städa Sverige rätten att använda 90-konto PG 900835-0 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

Ge en gåva