Föreningen SHANTI

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Föreningen SHANTI rätten att använda 90-konto PG 901072-9 på grund av att föreningen inte inkommit med årsredovisning i tid.

Ge en gåva